Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nijkerk (Nijkerk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kolkstraat 27
3861 AK NIJKERK GLD
Gelderland
Postadres Postbus 1000
3860 BA NIJKERK GLD
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/31196/Gemeente_Nijkerk

Contactgegevens

Telefoon (033) 247 22 22 (algemeen)
Internet http://www.nijkerk.eu (algemeen)
E-mail gemeente@nijkerk.eu (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Gemeentehuis
Postbus 1000
Kolkstraat 27
3861 AK NIJKERK
Gelderland
Link naar meer informatie https://www.nijkerk.eu/informatie-opvragen-bij-gemeente-wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@nijkerk.eu (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten B&W 2023
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?