Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tytsjerksteradiel (Tytsjerksteradiel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisweg 7
9251 GH BURGUM
Fryslân
Postadres Postbus 3
9250 AA BURGUM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/31592/Gemeente_Tytsjerksteradiel

Contactgegevens

Telefoon 14 0511 (algemeen)
Internet http://www.t-diel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@t-diel.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het bestuur van gemeente Tytsjerksteradiel (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen publiceert gemeente Tytsjerksteradiel nog niet.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met gemeente Tytsjerksteradiel. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college hier een besluit over. Dit heet een beschikking.
Beschikkingen
Klachtoordelen Een klacht geeft aan dat een inwoner niet tevreden is over hoe een ambtenaar zich heeft gedragen. Gemeente Tytsjerksteradiel behandelt deze klachten, maar publiceert nog geen klachtoordelen. U kunt wel het jaarverslag opvragen.
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Tytsjerksteradiel ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?