Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Boxtel (Boxtel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Markt 1
5281 AT BOXTEL
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5280 DA BOXTEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/31691/Gemeente_Boxtel

Contactgegevens

Telefoon (0411) 65 59 11 (algemeen)
Internet http://www.boxtel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@boxtel.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10000
Markt 1
5281 AT BOXTEL
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.boxtel.nl/woo

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Op deze pagina treft u de collegebesluiten die het bestuur van de gemeente Boxtel (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen.
Bereikbaarheidsgegevens Informatie over bereikbaarheidsgegevens vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen
Beschikkingen Een beschikking is een besluit in een concreet geval. Het verlenen van een bouwvergunning is een voorbeeld van een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen Wilt u weten hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft? Bekijk dan de programmabegroting en de jaarrekening.
Klachtoordelen Jaarlijks maakt de gemeente een rapportage waarin cijfermatig inzicht wordt gegeven in het aantal klachten dat is ingediend. Bekijk hier het jaarverslag klachten 2022. U treft op deze pagina ook het jaarverslag bezwaarschriften.
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Boxtel ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie openbaar te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Bekijk op deze pagina een overzicht van lopende en afgehandelde Woo-verzoeken.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?