Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Opsterland (Opsterland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 82
9244 CR BEETSTERZWAAG
Fryslân
Postadres Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/31946/Gemeente_Opsterland

Contactgegevens

Telefoon (0512) 38 62 22 (algemeen)
Internet http://www.opsterland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@opsterland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres:
Hoofdstraat 82
9244 CR BEETSTERZWAAG
Fryslân
Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres:
Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG
Fryslân
Link naar meer informatie https://www.opsterland.nl/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Klantcontactcentrum gemeente Opsterland
Telefoon Woo-contactpersoon (0512) 38 62 22 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.opsterland.nl/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@opsterland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?