Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waterland (Waterland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Noord-Holland
Postadres Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM
Organogram https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR715094/1
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32026/Gemeente_Waterland

Contactgegevens

Telefoon (0299) 65 85 85 (algemeen)
Internet http://www.waterland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@waterland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres
Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Noord-Holland
Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.waterland.nl/product/informatieaanvraag-wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Adviseur (digitale) informatievoorziening
Juridische Zaken
Telefoon Woo-contactpersoon (0229) 65 85 85 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.waterland.nl/product/informatieaanvraag-wet-open-overheid (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@waterland.nl (algemeen)
Sociale Media Woo-contactpersoon gemwaterland (Facebook)
gemwaterland (Instagram)
gemeente-waterland (LinkedIn)
gemwaterland (YouTube)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organisatiebesluit en organogram gemeente Waterland 2024
Organisatie en werkwijze Aanwijsbesluit Woo-contactfunctionaris gemeente Waterland 2024
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Raadsstukken gemeenteraad Waterland
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?