Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Maastricht (Maastricht)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Mosae Forum 10
6211 DW MAASTRICHT
Limburg
Postadres Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32664/Gemeente_Maastricht

Contactgegevens

Telefoon 14 043 (algemeen)
Internet http://www.gemeentemaastricht.nl (algemeen)
E-mail post@maastricht.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.gemeentemaastricht.nl/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

woo-coordinator@maastricht.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (043) 350 49 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.gemeentemaastricht.nl/wet-open-overheid (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo-coordinator@maastricht.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges openbare besluitenlijst van de besluiten die het college een week eerder heeft genomen
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden U vindt hier de actuele agenda’s, documenten, live uitzendingen en videoverslagen van de gemeenteraad Maastricht
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Overzicht van de onderwerpen van de genomen Woo-besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?