Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zaltbommel (Zaltbommel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hogeweg 11
5301 LB ZALTBOMMEL
Gelderland
Wijze van afspraak maken Online: https://www.zaltbommel.nl/contact-en-openingstijden
Postadres Postbus 10002
5300 DA ZALTBOMMEL
Organogram https://www.zaltbommel.nl/bestuur-en-organisatie/organisatie/organisatiestructuur
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32790/Gemeente_Zaltbommel

Contactgegevens

Telefoon 14 0418 (algemeen)
Internet http://www.zaltbommel.nl (algemeen)
E-mail info@zaltbommel.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10002
Hogeweg 11
5301 LB ZALTBOMMEL
Gelderland
Link naar meer informatie https://www.zaltbommel.nl/bestuur-en-organisatie/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

afdeling Juridische Zaken (JZ)
Telefoon Woo-contactpersoon (0418) 68 16 81 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@zaltbommel.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?