Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oldambt (Oldambt)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Johan Modastraat 6
9671 CD WINSCHOTEN
Groningen
Postadres Postbus 175
9670 AD WINSCHOTEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/33197/Gemeente_Oldambt

Contactgegevens

Telefoon (0597) 48 20 00 (algemeen)
Internet http://www.gemeente-oldambt.nl (algemeen)
E-mail info@gemeente-oldambt.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 175
9670 AD WINSCHOTEN
Link naar meer informatie https://www.gemeente-oldambt.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Klantcontactcentrum

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen Dit zijn de bekendmakingen op overheid.nl
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. Hier vindt u de agenda en vergaderstukken van de gemeenteraad van Oldambt. Ook kunt u vergaderingen live volgen of terugkijken.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt u om overheidsinformatie openbaar te maken voor iedereen. Hier leest u de onderwerpen van afgehandelde Woo-verzoeken. Op dit moment publiceren wij de documenten niet. U kunt de documenten wel opvragen.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?