Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nijmegen (Nijmegen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Korte Nieuwstraat 6
6511 PP NIJMEGEN
Gelderland
Postadres Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/33391/Gemeente_Nijmegen

Contactgegevens

Telefoon 14 024 (algemeen)
Internet http://www.nijmegen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@nijmegen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN
Link naar meer informatie https://www.nijmegen.nl/diensten/wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
Internet Woo-contactpersoon https://www.nijmegen.nl/formulieren/woo-aanvraag/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon wetopenoverheid@nijmegen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens bereikbaarheidsgegevens gemeenteraad
Bereikbaarheidsgegevens algemene bereikbaarheidsgegevens van de gemeente Nijmegen
Bereikbaarheidsgegevens bereikbaarheidsgegevens college van burgemeester en wethouders
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?