Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nederweert (Nederweert)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
6031 VR NEDERWEERT
Limburg
Postadres Postbus 2728
6030 AA NEDERWEERT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/33458/Gemeente_Nederweert

Contactgegevens

Telefoon (0495) 67 71 11 (algemeen)
Internet http://www.nederweert.nl (algemeen)
E-mail info@nederweert.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.nederweert.nl/informatie-opvragen

Contactpersoon/team

E.G.H. Nijnens
Telefoon Woo-contactpersoon (0495) 67 71 11 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@nederweert.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Onder aan homepage staan contactgegevens
Beschikkingen
Klachtoordelen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Besluitenlijst college van B&W
Vergaderstukken decentrale overheden Besluitenlijst raadsvergadering
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?