Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven-Reeuwijk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2411 BD BODEGRAVEN
Zuid-Holland
Postadres Postbus 401
2410 AK BODEGRAVEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/33912/Gemeente_Bodegraven-Reeuwijk

Contactgegevens

Telefoon (0172) 52 25 22 (algemeen)
Internet http://www.bodegraven-reeuwijk.nl (algemeen)
E-mail info@bodegraven-reeuwijk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Raadhuisplein 1
Link naar meer informatie https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/informatie-wet-open-overheid

Contactpersoon/team

mw. L.M.J. (Luca) Frantzen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Collegebesluiten
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens en verzoek om informatie indienen
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarstukken en begroting
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken, verslagen en ingekomen stukken van de Gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Alle Woo-verzoeken en bijbehorende stukken vanaf 1 mei 2022
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?