Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tholen (Tholen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hof van Tholen 2
4691 DZ THOLEN
Zeeland
Postadres Postbus 51
4690 AB THOLEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/33998/Gemeente_Tholen

Contactgegevens

Telefoon 14 0166 (algemeen)
Internet http://www.tholen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@tholen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.tholen.nl/informatieaanvraag-wet-open-overheid

Contactpersoon/team

F.F.M. van den Kieboom

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten raadscommissie samenleving
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten raadscommissie Ruimte
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten raadscommissie bestuurszaken
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten gemeenteraad
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?