Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Alphen aan den Rijn (Alphen aan den Rijn)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
2405 SH ALPHEN AAN DEN RIJN
Zuid-Holland
Postadres Postbus 13
2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/34040/Gemeente_Alphen_aan_den_Rijn

Contactgegevens

Telefoon 14 0172 (algemeen)
Internet http://www.alphenaandenrijn.nl (algemeen)
E-mail gemeente@alphenaandenrijn.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 13
2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN
Link naar meer informatie https://www.alphenaandenrijn.nl/Bestuur_en_organisatie/Organisatie/Bezwaar_of_klacht_indienen/Verzoek_Wet_open_overheid_Woo

Contactpersoon/team

Rutger Nijhof
Telefoon Woo-contactpersoon 06 46 97 34 36 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon rnijhof@alphenaandenrijn.nl (algemeen)
Wouter Beelen
Telefoon Woo-contactpersoon 06 21 62 78 52 (Wouter Beelen)
E-mail Woo-contactpersoon wbeelen@alphenaandenrijn.nl (Wouter Beelen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?