Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Eindhoven (Eindhoven)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
5611 EM EINDHOVEN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/34435/Gemeente_Eindhoven

Contactgegevens

Telefoon 14 040 (algemeen)
Internet http://www.eindhoven.nl (algemeen)
E-mail gemeente@eindhoven.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Woo-bureau
Internet Woo-contactpersoon https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/wet-open-overheid-woo (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het bestuur van gemeente Eindhoven (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met de gemeente. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college hier een besluit over. Dit heet een beschikking.
Onderzoeksrapporten Hier vind je informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in onderzoek, cijfers en kaartmateriaal van de gemeente Eindhoven. Ook vind je meer informatie over de mogelijkheden van (open) data.
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Eindhoven ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Vergaderstukken decentrale overheden De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Eindhoven. Samen met het college van burgemeester en wethouders (B en W) vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?