Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Sluis (Sluis)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Nieuwstraat 22
4501 BD OOSTBURG
Zeeland
Wijze van afspraak maken Online: https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Openingstijden_en_contact/Openingstijden_en_contactgegevens
E-mail: info@gemeentesluis.nl
Telefoon: (0117) 45 70 00
Postadres Postbus 27
4500 AA OOSTBURG
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/34543/Gemeente_Sluis

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Organisatie/Onze_organisatie

Contactgegevens

Telefoon (0117) 45 70 00 (algemeen)
Internet http://www.gemeentesluis.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentesluis.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 27
Nieuwstraat 22
4500 AA OOSTBURG
Zeeland
Link naar meer informatie https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Klachten_Bezwaar_en_Beroep/Wet_open_overheid_Woo_verzoek_indienen#:~:text=Uw%20digitaal%20Woo%2D%20of%20Who,naar%20info%40gemeentesluis.nl.&text=De%20beslissing%20op%20een%20Woo,termijn%20met%20twee%20weken%20verlengen.

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?