Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beek (Beek)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 9
6191 KA BEEK LB
Limburg
Postadres Postbus 20
6190 AA BEEK LB
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/34989/Gemeente_Beek

Contactgegevens

Telefoon (046) 438 92 22 (algemeen)
Internet http://www.gemeentebeek.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentebeek.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 20
6190 AA BEEK
L.
Link naar meer informatie https://www.gemeentebeek.nl/woo

Contactpersoon/team

dhr. R. Keulers
Telefoon Woo-contactpersoon (046) 438 92 22 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.gemeentebeek.nl/woo (algemeen)
dhr. R. Keulers
Telefoon Woo-contactpersoon (046) 438 92 22 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.gemeentebeek.nl/woo (algemeen)
http://www.gemeentebeek.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@gemeentebeek.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?