Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beek (Beek)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 9
6191 KA BEEK LB
Limburg
Wijze van afspraak maken Online: https://beek.mijnafspraakmaken.nl/
Telefoon: (046) 438 92 22
Postadres Postbus 20
6190 AA BEEK LB
Organogram https://cuatro.sim-cdn.nl/beek/uploads/organogram_januari_2024.pdf?cb=NEXzUreB
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/34989/Gemeente_Beek

Organisatiebeschrijving

De gemeenteraad, bestaande uit 17 raadsleden, wordt ondersteund door de griffie. De griffie bij de gemeente Beek bestaat uit de griffier en zijn plaatsvervanger. Het college wordt gevormd door de burgemeester en wethouders. In Beek zijn er momenteel drie wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directiesecretaris. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur. In Beek wordt de gemeentesecretaris ondersteund door een directiesecretaris. Beek bestaat uit drie afdelingen: afdeling Samenleving, afdeling Ruimte en afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO). Afdeling Samenleving: Team Publiekszaken; Team Beleid; Team Wijkteam WMO/Jeugd. Afdeling Ruimte: Team Ondersteuning, Omgevingsplannen, Vergunningen en Toezicht (OOVT); Team Beleid, Ontwikkeling en Projecten (BOP); Team Wijkbeheer (WB). Afdeling BMO: Team Advies; Team Ondersteuning; Team Administratie; Team Informatiemanagement.

Meer informatie

https://cuatro.sim-cdn.nl/beek/uploads/organogram_januari_2024.pdf?cb=NEXzUreB

Contactgegevens

Telefoon (046) 438 92 22 (algemeen)
Internet http://www.gemeentebeek.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentebeek.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 20
6190 AA BEEK
L.
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.gemeentebeek.nl/woo
Link naar meer informatie https://www.gemeentebeek.nl/woo

Contactpersoon/team

dhr. R. Keulers
Telefoon Woo-contactpersoon (046) 438 92 22 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.gemeentebeek.nl/woo (algemeen)
dhr. R. Keulers
Telefoon Woo-contactpersoon (046) 438 92 22 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.gemeentebeek.nl/woo (algemeen)
http://www.gemeentebeek.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@gemeentebeek.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?