Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waalre (Waalre)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Koningin Julianalaan 19
5582 JV WAALRE
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5580 GA WAALRE
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35025/Gemeente_Waalre

Contactgegevens

Telefoon (040) 228 25 00 (algemeen)
Internet http://www.waalre.nl (algemeen)
E-mail gemeente@waalre.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10000
Koningin Julianalaan 19
5582 JV WAALRE
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/informatieverzoek-en-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Jessica van der Horst

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het bestuur van gemeente Waalre (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen publiceert gemeente Waalre nog niet.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met de gemeente. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze Hierop zijn de organisatiegegevens en organogram zichtbaar.
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderingsarchief en komende vergaderingen
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?