Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Doesburg (Doesburg)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Philippus Gastelaarsstr 2
6981 BH DOESBURG
Gelderland
Postadres Postbus 100
6980 AC DOESBURG
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35063/Gemeente_Doesburg

Contactgegevens

Telefoon (0313) 48 13 13 (algemeen)
Internet http://www.doesburg.nl (algemeen)
E-mail info@doesburg.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 100
6980 AC DOESBURG
Gelderland
Link naar meer informatie https://www.doesburg.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (0313) 48 13 13 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.doesburg.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@doesburg.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Openbare besluitenlijsten van het college van Burgemeester en Wethouders
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's, bijbehorende stukken en besluitenlijsten van de raads- en commissievergaderingen
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheidsgegevens van het college van B&W, gemeenteraad, commissies en griffie.
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?