Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dongen (Dongen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoge Ham 62
5104 JJ DONGEN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10153
5100 GE DONGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35200/Gemeente_Dongen

Contactgegevens

Telefoon 0140162 (algemeen)
Internet http://www.dongen.nl (algemeen)
E-mail info@dongen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Hoge Ham 62
Link naar meer informatie https://www.dongen.nl/over-dongen/bestuur/wet-open-overheid-woo-verzoek

Contactpersoon/team

mevr. V.J.S. (Veerle) Ultee
Telefoon Woo-contactpersoon 06 15 35 76 23 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.dongen.nl/over-dongen/bestuur/wet-open-overheid-woo-verzoek (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon veerle.ultee@dongen.nl (algemeen)
mevr. S. (Sanne) Maring
Telefoon Woo-contactpersoon 06 21 97 59 39 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.dongen.nl/over-dongen/bestuur/wet-open-overheid-woo-verzoek (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon sanne.maring@dongen.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Op deze pagina treft u de collegebesluiten die het bestuur van de gemeente Dongen (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen.
Bereikbaarheidsgegevens Informatie over bereikbaarheidsgegevens vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Een beschikking is een besluit in een concreet geval. Het verlenen van een bouwvergunning is een voorbeeld van een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen Wilt u weten hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft? Bekijk dan de programmabegroting en de jaarrekening. Deze kunt u opzoeken in het raadsinformatiesysteem van de gemeente.
Organisatie en werkwijze De gegevens van gemeente Dongen staan gepubliceerd in het Register van Overheidsorganisaties (ROO).
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Dongen ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?