Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Lansingerland (Lansingerland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Tobias Asserlaan 1
2662 SB BERGSCHENHOEK
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35243/Gemeente_Lansingerland

Contactgegevens

Telefoon 14 010 (algemeen)
Internet http://www.lansingerland.nl (algemeen)
E-mail info@lansingerland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.lansingerland.nl/politiek-en-organisatie/wet-open-overheid-woo/woo-verzoek/

Contactpersoon/team

mevr. mr. drs. N.S. (Nathalie) Jansen
Telefoon Woo-contactpersoon 14 010 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.lansingerland.nl/politiek-en-organisatie/wet-open-overheid-woo/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@lansingerland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?