Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hengelo (Hengelo)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Burg van Dussenplein 1
7551 EB HENGELO OV
Overijssel
Postadres Postbus 18
7550 AA HENGELO OV
Organogram https://www.hengelo.nl/Bestuur-en-Organisatie/1604-Gemeentelijke-organisatie/Onze-organisatie.html
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35296/Gemeente_Hengelo

Contactgegevens

Telefoon 14 074 (algemeen)
Internet http://www.hengelo.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hengelo.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 18
7550 AA HENGELO
Link naar meer informatie https://www.hengelo.nl/Bestuur-en-Organisatie/1850-Beleid-en-regelgeving/Wet-Open-Overheid-Woo.html

Contactpersoon/team

Woo Contactpersoon
Internet Woo-contactpersoon https://www.hengelo.nl/Bestuur-en-Organisatie/1850-Beleid-en-regelgeving/Wet-Open-Overheid-Woo.html (Informatie en aanvragen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluiten van het college
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Raadsstukken
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?