Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Albrandswaard (Albrandswaard)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsstraat 4
3161 KP RHOON
Zuid-Holland
Postadres Postbus 1000
3160 GA RHOON
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35356/Gemeente_Albrandswaard

Contactgegevens

Telefoon (010) 506 11 11 (algemeen)
Internet http://www.albrandswaard.nl (algemeen)
E-mail info@albrandswaard.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.albrandswaard.nl/direct-regelen/melding-klacht-en-bezwaar/gemeentelijke-organisatie/informatieverzoeken-en-woo-verzoeken/

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?