Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Voorschoten (Voorschoten)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Leidseweg 25
2252 LA VOORSCHOTEN
Zuid-Holland
Postadres Postbus 393
2250 AJ VOORSCHOTEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/35396/Gemeente_Voorschoten

Contactgegevens

Telefoon 14 071 (algemeen)
Internet http://www.voorschoten.nl (algemeen)
E-mail gemeente@voorschoten.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 393
2250 AJ VOORSCHOTEN
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.voorschoten.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Juridische Zaken
Telefoon Woo-contactpersoon 14 071 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.voorschoten.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@voorschoten.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-verzoeken 2023
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?