Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Twenterand (Twenterand)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Manitobaplein 1
7671 GS VRIEZENVEEN
Overijssel
Postadres Postbus 67
7670 AB VRIEZENVEEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/36239/Gemeente_Twenterand

Contactgegevens

Telefoon (0546) 84 08 40 (algemeen)
Internet http://www.twenterand.nl (algemeen)
E-mail info@twenterand.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek 7670 AB Vriezenveen
Link naar meer informatie https://www.twenterand.nl/wet-open-overheid-woo

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Vergaderstukken College B&W / Burgemeester / Gemeenteraad
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organigram organisatie
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?