Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Westland (Westland)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Verdilaan 7
2671 VW NAALDWIJK
Zuid-Holland
Wijze van afspraak maken Online: https://afspraak.gemeentewestland.nl/
Postadres Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/36327/Gemeente_Westland

Contactgegevens

Telefoon 14 0174 (algemeen)
Internet http://www.gemeentewestland.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentewestland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 150 2670 AD Naaldwijk
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.gemeentewestland.nl/bestuur-en-organisatie/klachten-bezwaar-en-beroep/woo-verzoek-indienen

Contactpersoon/team

Team Juridische Zaken, Inkoop en Gegevensbescherming (JIG)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?