Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Geldrop-Mierlo (Geldrop-Mierlo)

Organisatiegegevens

Bezoekadres De Meent 2
5664 GC GELDROP
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10101
5660 GA GELDROP
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/36388/Gemeente_Geldrop-Mierlo

Contactgegevens

Telefoon (040) 289 38 93 (algemeen)
Internet http://www.geldrop-mierlo.nl (algemeen)
E-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10101 5660 GA Geldrop
Link naar meer informatie https://www.geldrop-mierlo.nl/informatie-opvragen-bij-gemeente-wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Henk Keijsers
Telefoon Woo-contactpersoon (040) 289 38 93 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.geldrop-mierlo.nl/informatie-opvragen-bij-gemeente-wet-open-overheid-woo (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?