Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Lochem (Lochem)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hanzeweg 8
7241 CR LOCHEM
Gelderland
Wijze van afspraak maken Online: https://www.lochem.nl/afspraakmaken
Telefoon: (0573) 28 92 22
Postadres Postbus 17
7240 AA LOCHEM
Organogram https://www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/organisatieschema
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/36828/Gemeente_Lochem

Contactgegevens

Telefoon (0573) 28 92 22 (algemeen)
Internet http://www.lochem.nl (algemeen)
E-mail info@lochem.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Hanzeweg 8
7241 CR LOCHEM
Gelderland
Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 17
7240 AA LOCHEM
Gelderland
Link naar meer informatie https://www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/niet-tevreden-over-de-gemeente/woo-verzoek

Contactpersoon/team

mw. V. Vroege
Telefoon Woo-contactpersoon (0573) 28 92 22 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.lochem.nl/contact (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@lochem.nl (algemeen)
Beschrijving Woo-contactpersoon

Ook de overige juristen van het team bestuurszaken zijn contactpersoon. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Adressen, telefoonnummer, whatsapp, contactformulier, e-mailadres en openingstijden
Beschikkingen Een beschikking is een officieel besluit van de gemeente. Tegen een beschikking kunt u een bezwaarschrift indienen.
Klachtoordelen Informatie over indienen klacht en overzicht ingediende klachten
Organisatie en werkwijze Organisatieschema van de gemeente Lochem
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften In dit overzicht staat ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de overige lokale regelgeving in de Rubriek Algemeen verbindend voorschrift (verordening).
Woo-verzoeken en -besluiten Informatie over woo-verzoek indienen en overzicht ingediende woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?