Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Elburg (Elburg)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA ELBURG
Gelderland
Postadres Postbus 70
8080 AB ELBURG
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/37170/Gemeente_Elburg

Contactgegevens

Telefoon (0525) 68 86 88 (algemeen)
Internet http://www.elburg.nl (algemeen)
E-mail gemeente@elburg.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 70
8080 AB ELBURG
Link naar meer informatie https://www.elburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Bezwaar_beroep_en_klachten/Verzoek_Wet_Open_Overheid_WOO

Contactpersoon/team

dhr. R. (Roy) van Putten

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?