Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vught (Vught)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Secr. van Rooijstraat 1
5261 EP VUGHT
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10100
5260 GA VUGHT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/37665/Gemeente_Vught

Contactgegevens

Telefoon (073) 658 06 80 (algemeen)
Internet http://www.vught.nl (algemeen)
E-mail gemeente@vught.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10100
5260 GA VUGHT
Link naar meer informatie https://vught.nl/wet-open-overheid-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Dhr. R. Klerks
Telefoon Woo-contactpersoon (073) 658 06 80 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@vught.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Vergaderstukken B&W
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarrekening 2022
Jaarplannen en jaarverslagen Programmabegroting
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken Raad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?