Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Lingewaard (Lingewaard)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kinkelenburglaan 6
6681 BJ BEMMEL
Gelderland
Postadres Postbus 15
6680 AA BEMMEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/37823/Gemeente_Lingewaard

Contactgegevens

Telefoon (026) 326 01 11 (algemeen)
Internet http://www.lingewaard.nl (algemeen)
E-mail gemeente@lingewaard.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Kinkelenburglaan
Link naar meer informatie https://www.lingewaard.nl/woo

Contactpersoon/team

Woo contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon (026) 326 01 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.lingewaard.nl/woo (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten B&W
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Raadsinformatie
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?