Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oss (Oss)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuislaan 2
5341 GM OSS
Noord-Brabant
Postadres Postbus 5
5340 BA OSS
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/37907/Gemeente_Oss

Contactgegevens

Telefoon 14 0412 (algemeen)
Internet http://www.oss.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@oss.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.oss.nl/bestuur_en_organisatie/Woo-verzoeken.htm

Contactpersoon/team

Klant Contact Centrum gemeente Oss

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?