Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nunspeet (Nunspeet)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Markt 1
8071 GJ NUNSPEET
Gelderland
Postadres Postbus 79
8070 AB NUNSPEET
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38081/Gemeente_Nunspeet

Contactgegevens

Telefoon (0341) 25 99 11 (algemeen)
Internet http://www.nunspeet.nl (algemeen)
E-mail gemeente@nunspeet.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 79
8070 AB NUNSPEET
Gelderland
Link naar meer informatie https://woo.nunspeet.nl/

Contactpersoon/team

Mevrouw N. de Ruiter
Telefoon Woo-contactpersoon (0341) 25 99 11 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@nunspeet.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?