Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tilburg (Tilburg)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 130
5038 TC TILBURG
Noord-Brabant
Wijze van afspraak maken Online: https://www.tilburg.nl/contact/afspraak-maken/
Postadres Postbus 90155
5000 LH TILBURG
Organogram https://www.werkenvoortilburg.nl/pagina/afdelingen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38194/Gemeente_Tilburg

Contactgegevens

Telefoon 14 013 (algemeen)
Internet http://www.tilburg.nl (algemeen)
E-mail gemeente@tilburg.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Stadhuis Tilburg
Postbus 90155
5000LH
Tilburg
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.tilburg.nl/gemeente/wet-open-overheid-woo/
Link naar meer informatie https://www.tilburg.nl/gemeente/wet-open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

contactpersoonwoo@tilburg.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges BestuursInformatieSysteem Commissiebesluiten vanaf januari 1993 Raadsbesluiten vanaf mei 1990 Raadsnotulen vanaf mei 1992 Besluitenlijsten college van b&w vanaf juni 1999, onderliggende nota's vanaf 2003
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Ingekomen stukken/nieuwsberichten
Bereikbaarheidsgegevens Op deze pagina staan alle manieren om contact op te nemen met Gemeente Tilburg
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Informatie over het college
Organisatie en werkwijze Op deze pagina is het organogram van de gemeente Tilburg te vinden
Organisatie en werkwijze Informatie over nevenfuncties directie en afdelingshoofden
Organisatie en werkwijze Informatie over de burgemeester
Organisatie en werkwijze Inzicht in bestuurskosten burgemeester en wethouders
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken en verslagen
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?