Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Soest (Soest)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3762 AV SOEST
Utrecht
Postadres Postbus 2000
3760 CA SOEST
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38312/Gemeente_Soest

Contactgegevens

Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet http://www.soest.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 2000
3760 CA SOEST
Link naar meer informatie https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/woo-verzoek-en-informatieaanvraag

Contactpersoon/team

Fauzia Khealiram

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college van B&W
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Bereikbaarheidsgegevens Openingstijden bezoek Gemeentehuis Soest
Bereikbaarheidsgegevens Woo-verzoek of informatieaanvraag indienen
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organisatiegegevens
Organisatie en werkwijze Organogram Gemeente Soest
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten pilot Woo-verzoeken Insingerstraat
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?