Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Soest (Soest)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3762 AV SOEST
Utrecht
Postadres Postbus 2000
3760 CA SOEST
Organogram https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/organisatieschema
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38312/Gemeente_Soest

Contactgegevens

Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet http://www.soest.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 2000
3760 CA SOEST
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/woo-verzoek-en-informatieaanvraag
Link naar meer informatie https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/woo-verzoek-en-informatieaanvraag

Contactpersoon/team

Duygu Kara
Telefoon Woo-contactpersoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/woo-verzoek-en-informatieaanvraag (Woo-verzoek)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college van B&W
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Bereikbaarheidsgegevens Openingstijden bezoek Gemeentehuis Soest
Bereikbaarheidsgegevens Woo-verzoek of informatieaanvraag indienen
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organisatiegegevens
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten pilot Woo-verzoeken Insingerstraat
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?