Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Aalsmeer (Aalsmeer)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1431 EH AALSMEER
Noord-Holland
Postadres Postbus 253
1430 AG AALSMEER
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38409/Gemeente_Aalsmeer

Contactgegevens

Telefoon (0297) 38 75 75 (algemeen)
Internet http://www.aalsmeer.nl (algemeen)
E-mail info@aalsmeer.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 253
Raadhuisplein 1
1431 EH AALSMEER
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/product/gemeentelijke-wet-en-regelgeving_wet-en-regelgeving_wet-open-overheid-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Woo-coördinator
Telefoon Woo-contactpersoon (0297) 38 75 75 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/product/gemeentelijke-wet-en-regelgeving_wet-en-regelgeving_wet-open-overheid-woo-verzoek (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten van het college
Bereikbaarheidsgegevens Contact en openingstijden
Bereikbaarheidsgegevens Routebeschrijving
Beschikkingen
Convenanten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?