Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Purmerend (Purmerend)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Purmersteenweg 42
1441 DM PURMEREND
Noord-Holland
Postadres Postbus 15
1440 AA PURMEREND
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38751/Gemeente_Purmerend

Contactgegevens

Telefoon (0299) 45 24 52 (algemeen)
Internet http://www.purmerend.nl (algemeen)
E-mail info@purmerend.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Purmersteenweg 42
1441 DM PURMEREND
Link naar meer informatie https://purmerend.nl/bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Jannemarein Renout
Telefoon Woo-contactpersoon (0299) 45 24 52 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@purmerend.nl (algemeen)
Beschrijving Woo-contactpersoon

Let op de contactpersoon Woo behandelt of coördineert géén Woo-verzoeken en verstrekt géén documenten. De contactpersoon geeft advies of uitleg aan inwoners over:

• Hoe documenten kunnen worden opgevraagd

• Waar documenten digitaal kunnen worden gevonden

• Bij twijfel tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek

• Hoe een informatieverzoek of Woo-verzoek kan worden gedaan

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college hier een besluit over. Dit heet een beschikking.
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Purmerend ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?