Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Velsen (Velsen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN
Noord-Holland
Postadres Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38811/Gemeente_Velsen

Contactgegevens

Telefoon (0255) 56 72 00 (algemeen)
Internet http://www.velsen.nl (algemeen)
E-mail info@velsen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 465
Dudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.velsen.nl/openbare-informatie-woo-verzoeken

Contactpersoon/team

Woo coordinator
Telefoon Woo-contactpersoon (0255) 56 72 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.velsen.nl/woo-verzoek-wet-open-overheid (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@velsen.nl (algemeen)
Sociale Media Woo-contactpersoon Gemeente Velsen (Facebook)
Gemeente Velsen (Instagram)
Gemeente Velsen (X)
Gemeente Velsen (LinkedIn)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Taken en bevoegdheden
Organisatie en werkwijze Algemene bereikbaarheid
Organisatie en werkwijze Gemeenteraad
Organisatie en werkwijze College B&W en Gemeentesecretaris
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?