Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rotterdam (Rotterdam)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Coolsingel 40
3011 AD ROTTERDAM
Zuid-Holland
Postadres Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/38936/Gemeente_Rotterdam

Contactgegevens

Telefoon 14 010 (algemeen)
Internet http://www.rotterdam.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rotterdam.nl/openbare-informatie

Contactpersoon/team

Klant Contact Center (KCC) RoEntree!
Telefoon Woo-contactpersoon 14 010 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Hier vindt u de vergaderstukken en adviezen van de Wijkraden. Aan de publicaties van overige adviescolleges en/of -commissies wordt nog gewerkt.
Beschikkingen
Beschikkingen Bekendmakingen of aanvragen voor een vergunning, uitkering of subsidie afgewezen of goedgekeurd zijn.
Beschikkingen Vergunningen voor kleinschalige evenementen zijn per gebied op deze pagina te vinden.
Jaarplannen en jaarverslagen Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de uitgaven.
Klachtoordelen De Gemeentelijke ombudsman onderzoekt klachten en rapporteert daarover. Op termijn zal een overzicht van ingediende klachten worden gepubliceerd.
Onderzoeksrapporten Op deze site zijn de onderzoeken te vinden die centraal door de afdeling Onderzoek en Business Intelligence worden uitgevoerd. Op termijn zal een overzicht van alle onderzoeken worden gepubliceerd.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?