Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Sint-Michielsgestel (Sint-Michielsgestel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Meanderplein 1
5271 GC SINT-MICHIELSGESTEL
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/39441/Gemeente_Sint-Michielsgestel

Contactgegevens

Telefoon (073) 553 11 11 (algemeen)
Internet http://www.sint-michielsgestel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@sint-michielsgestel.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 10000
Meanderplein 1
5271 GC SINT-MICHIELSGESTEL
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.sint-michielsgestel.nl/woo

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Op deze pagina treft u de collegebesluiten die het bestuur van de gemeente Sint-Michielsgestel (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen.
Bereikbaarheidsgegevens Informatie over bereikbaarheidsgegevens vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Een beschikking is een besluit in een concreet geval. Het verlenen van een bouwvergunning is een voorbeeld van een beschikking.
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Wilt u weten hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft? Bekijk dan de programmabegroting en de jaarrekening.
Klachtoordelen Jaarlijks maakt de gemeente een rapportage waarin cijfermatig inzicht wordt gegeven in het aantal klachten dat is ingediend. Bekijk hier het jaarverslag klachten 2022. U treft op deze pagina ook het jaarverslag bezwaarschriften.
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Sint-Michielsgestel ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie openbaar te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Bekijk op deze pagina een overzicht van lopende en afgehandelde Woo-verzoeken.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?