Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Valkenburg aan de Geul (Valkenburg aan de Geul)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Geneindestraat 4
6301 HC VALKENBURG LB
Limburg
Postadres Postbus 998
6300 AZ VALKENBURG LB
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/39606/Gemeente_Valkenburg_aan_de_Geul

Contactgegevens

Telefoon 14 043 (algemeen)
Internet http://www.valkenburg.nl (algemeen)
E-mail info@valkenburg.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek bezoekadres gemeentehuis
Geneindestraat 4
6301 HC VALKENBURG
Limburg
Link naar meer informatie https://www.valkenburg.nl/bestuur-en-organisatie/wet-open-overheid/informatieverzoek-wet-open-overheid

Contactpersoon/team

J. Gootzen
Telefoon Woo-contactpersoon (043) 609 92 40 (Woo contactpersoon)
E-mail Woo-contactpersoon info@valkenburg.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?