Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Buren (Buren)

Organisatiegegevens

Bezoekadres De Wetering 1
4021 VZ MAURIK
Gelderland
Postadres Postbus 23
4020 BA MAURIK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/40352/Gemeente_Buren

Contactgegevens

Telefoon 14 0344 (algemeen)
Internet http://www.buren.nl (algemeen)
E-mail gemeente@buren.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.buren.nl/onderwerp/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Beschikkingen
Klachtoordelen In 2023 zijn er 18 klachten ontvangen, waarvan 3 niet ontvankelijk zijn verklaard en 15 informeel zijn afgehandeld.
Organisatie en werkwijze Organisatie gemeente Buren
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Publicatie van de besluiten op woo verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?