Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente 's-Hertogenbosch (Den Bosch)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Wolvenhoek 1
5211 HH 'S-HERTOGENBOSCH
Noord-Brabant
Postadres Postbus 12345
5200 GZ 'S-HERTOGENBOSCH
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/40498/Gemeente_s-Hertogenbosch

Contactgegevens

Telefoon (073) 615 51 55 (algemeen)
Internet http://www.s-hertogenbosch.nl (algemeen)
E-mail gemeente@s-hertogenbosch.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.s-hertogenbosch.nl/contact

Contactpersoon/team

N.Schelstraete
Internet Woo-contactpersoon https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scBO06.aspx/scHeader/fStart (formulier WOO verzoek)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges besluiten Gemeenteraad
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluiten College
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Raadsinformatie 's-Hertogenbosch
Bereikbaarheidsgegevens contact met gemeente 's-Hertogenbosch
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen jaarverslag gemeente 's-Hertogenbosch 2022
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?