Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ridderkerk (Ridderkerk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA RIDDERKERK
Zuid-Holland
Postadres Postbus 271
2980 AG RIDDERKERK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/40741/Gemeente_Ridderkerk

Contactgegevens

Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet http://www.ridderkerk.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.ridderkerk.nl/direct-regelen/melding-klacht-en-bezwaar/gemeentelijke-organisatie/informatieverzoeken-en-woo-verzoeken/

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?