Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergen NH (Bergen NH)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Jan Ligthartstraat 4
1817 MR ALKMAAR
Noord-Holland
Postadres Postbus 175
1860 AD BERGEN NH
Organogram https://www.bergen-nh.nl/over-de-gemeente/organisatie
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/41074/Gemeente_Bergen_NH

Contactgegevens

Telefoon (072) 888 00 00 (algemeen)
Internet http://www.bergen-nh.nl (algemeen)
E-mail info@bergen-nh.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 175
1860 AD BERGEN
Noord-Holland
Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR ALKMAAR
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/regels

Contactpersoon/team

Woo-team
Telefoon Woo-contactpersoon (072) 888 00 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/regels (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@bergen-nh.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?