Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Meppel (Meppel)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Grote Oever 26
7941 BJ MEPPEL
Drenthe
Postadres Postbus 501
7940 AM MEPPEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/41121/Gemeente_Meppel

Contactgegevens

Telefoon 14 0522 (algemeen)
Internet http://www.meppel.nl (algemeen)
E-mail postbus@meppel.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 501
Grote Oever 26
7941 BJ MEPPEL
Drenthe
Link naar meer informatie https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Contact_reacties/Meldingen_en_klachten/WOO_verzoeken

Contactpersoon/team

Klant Contact Centrum

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Adviesraad Sociaal Domein Meppel
Beschikkingen Officiële bekendmakingen op overheid.nl
Beschikkingen WOZ
Convenanten Convenanten via besluitenlijst B&W
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslag gemeenteraad
Klachtoordelen Meldingen, klachten en bezwaren ambtelijk optreden
Klachtoordelen Meldingen, klachten en bezwaren algemeen
Onderzoeksrapporten Onderzoeken rekenkamer
Organisatie en werkwijze Organisatie gemeente Meppel
Overige besluiten van algemene strekking Officiële bekendmakingen op overheid.nl
Vergaderstukken decentrale overheden Raadsstukken
Vergaderstukken decentrale overheden Bestuursstukken
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Officiële bekendmakingen op overheid.nl
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Bestemmingsplannen en ruimtelijk beleid
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Beleidsinformatie
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Besluiten B&W
Woo-verzoeken en -besluiten Pagina Wet Open Overheid gemeente Meppel
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?