Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

Zuiderzeeland

Organisatiegegevens

Bezoekadres Lindelaan 20
8224 KT Lelystad
Flevoland
Postadres Postbus 229
8200 AE Lelystad
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/45778/Zuiderzeeland

Organisatiebeschrijving

Gebied: Almere, De Fryske Marren, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Steenwijkerland, Urk en Zeewolde.

Contactgegevens

Telefoon (0320) 27 49 11 (algemeen)
Internet https://www.zuiderzeeland.nl (algemeen)
E-mail waterschap@zuiderzeeland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.zuiderzeeland.nl/woo-verzoek-indienen-of-informatie-aanvragen

Contactpersoon/team

Woo contactpersoon Waterschap Zuiderzeeland
Telefoon Woo-contactpersoon (0320) 27 49 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.zuiderzeeland.nl/woo-verzoek-indienen-of-informatie-aanvragen (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon waterschap@zuiderzeeland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijst college van Dijkgraaf en Heemraden
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Bereikbaarheidsgegevens Informatie aanvragen
Beschikkingen Watervergunning
Beschikkingen
Convenanten Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Convenanten Gemeenschappelijke regeling GBLT
Convenanten Gemeenschappelijke regeling Aqualysis
Convenanten Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009
Convenanten Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting, meerjarenbegroting, jaarplannen, jaarstukken, bestuursrapportages, kadernota’s
Organisatie en werkwijze Organogram
Organisatie en werkwijze Organisatie
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekking en beleidsregels
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken Algemene Vergadering
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Algemeen verbindend voorschriften (verordeningen), Gemeenschappelijke regelingen en Ruimtelijk plannen of omgevingsdocumenten
Woo-verzoeken en -besluiten Openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?