Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Gezondheidsraad (GR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16052
2500 BB Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/66175/Gezondheidsraad

Organisatiebeschrijving

Taak: Regering en Parlement adviseren over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek.

Contactgegevens

Internet https://www.gezondheidsraad.nl (algemeen)
https://www.gezondheidsraad.nl/contact (contact)
E-mail info@gr.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Gezondheidsraad
Postbus 16052
2500 BB Den Haag
Link naar meer informatie https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/werkwijze/vertrouwelijkheid-en-openbaarheid

Contactpersoon/team

Woo-behandelaar Gezondheidsraad
Internet Woo-contactpersoon https://www.gezondheidsraad.nl/ (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon communicatie@gr.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Binnen 'documenten' kan gezocht worden naar adviezen en andere documenten
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?