Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Kempkensberg 12
9722 LG Groningen
Groningen
Postadres Postbus 30155
9700 LG Groningen
Organogram https://www.duo.nl/organisatie/hoofdtaken-en-organogram.jsp#organogram
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/71857/Dienst_Uitvoering_Onderwijs

Organisatiebeschrijving

De hoofdtaken van DUO zijn: - bekostigen van onderwijsinstellingen - verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten - innen van lesgelden en studieschulden - erkennen van diploma's, beheren diplomaregister - organiseren van school-, staats-, Wft- en inburgeringsexamens - verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties - verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten - fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

Contactgegevens

Telefoon (050) 599 77 55 (algemeen)
Internet http://www.duo.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.duo.nl/particulier/footer/contact/

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://duo.nl/organisatie/wet-open-overheid.jsp

Contactpersoon/team

woo-verzoeken@duo.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheidsgegevens Dienst Uitvoering Onderwijs
Convenanten Op deze pagina staan de gepubliceerde openbare convenanten
Organisatie en werkwijze Hoofdtaken en organogram
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-besluiten en openbaar gemaakte documenten (n.a.v. het Woo-verzoek).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?