Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/8591/Volksgezondheid_Welzijn_en_Sport

Organisatiebeschrijving

We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft. Om dat te bereiken, maakt het ministerie afspraken met zorgverleners om de zorg dichterbij huis te bieden als het kan en zetten we in op preventie. Mensen hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis of een instelling. Dat is prettiger voor patiënten. Ook bespaart dat kosten. Het ministerie werkt er hard aan om meer mensen te werven voor de zorg en het werk beter te organiseren. Bijvoorbeeld door een andere taakverdeling en slim gebruik van nieuwe technologie. Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Dat is waar wij ons samen voor inzetten.

Contactgegevens

Telefoon (070) 340 79 11 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/contact/woo-verzoek-indienen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten
Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag Wetsvoorstellen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-besluiten overig
Woo-verzoeken en -besluiten Wob-verzoeken overig
Woo-verzoeken en -besluiten Wob/Woo-documenten m.b.t. Covid19 tot september 2023
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-documenten m.b.t. Covid19 vanaf september 2023
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?