Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Organogram https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/publicaties/2018/10/19/organogram-ministerie-van-bzk
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/9632/Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties

Organisatiebeschrijving

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/organisatie

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 64 26 (algemeen)
Fax (070) 363 91 53
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Zuid-Holland
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/contact/woo-verzoek-indienen
Link naar meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/contact/woo-verzoek-indienen

Contactpersoon/team

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving afdeling Juridisch Adviseur - Woo-verzoeken
Telefoon Woo-contactpersoon (070) 426 88 17 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon contactpersoonwoo@minbzk.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Alle geanonimiseerde Woo-besluiten voor het ministerie van BZK (met de openbaar gemaakte documenten).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?